Styrelse

Årsmöte hölls 29 juni, 2022

Stiftelsen Vike Minnesgårds styrelse

Lotta Landerholm – Ordförande – tillika representant för Gotlands hembygdsförbund, 070 843 44 98

Odd Romell – Vice ordförande – tillika representant från familjen Romell

Annika Melin – Sekreterare

Kerstin Eriksson – Skattmästare fram till och med 22-12-31

Ola Nyström – Ledamot – tillika representant från Gotlands museum

Per-Olof Karström – Ledamot – tillika representant för Othem-Boge hembygdsförening 

Kurt Werkelin – Ledamot

Bertil Olsson – Adjungerad ledamot.