Styrelse

Årsmöte hölls 11 MARS 2023

Stiftelsen Vike Minnesgårds styrelse

Lotta Landerholm – Ordförande – tillika representant för Gotlands hembygdsförbund,
Tel: 070 843 44 98, E-post: lolanderholm@gmail.com

Odd Romell – Vice ordförande – tillika representant från familjen Romell

Annika Melin – Sekreterare

Örjan Berg – Kassör

Ola Nyström – Ledamot – tillika representant från Gotlands museum

Per-Olof Karström – Ledamot – tillika representant för Othem-Boge hembygdsförening 

Kurt Werkelin – Ledamot

Bertil Olsson – Adjungerad ledamot.