HEM

Vike Minnesgård i Boge är en genuin gotländsk strandgård med rötter i 15-1600-talet. Här finns stor- och lillgård, ålderdomliga byggnader, trädgård och änge samt en mycket intressant personhistoria. Nuvarande byggnader är från tidigt 1800-tal, men med ladugård från äldre datum och 300-årig humle..

På Gotland finns två strandgårdar bevarade som är öppna för besökare. Det är Vike Minnesgård på norra ön och Petesgården i Hablingbo i söder.

Vike Minnesgård är öppen för besök torsdag–söndag 13.00-16.00 från mitten av juni till mitten av augusti 2022. Inträdesavgift.
Gruppbesök på andra tider efter överenskommelse med Lotta Landerholm tel 070 843 44 98

Se här för sommarprogram

I 2021 års utgåva av Från Gutabygd finns en artikel om Vike minnesgård.
Läs artikeln här.

Välkomna!