HEM

Vike Minnesgård i Boge är en genuin gotländsk strandgård med rötter i 15-1600-talet. Här finns stor- och lillgård, ålderdomliga byggnader, trädgård och änge samt en mycket intressant personhistoria.
Nuvarande byggnader är från tidigt 1800-tal, men med ladugård från äldre datum och 300-årig humle..

På Gotland finns två strandgårdar bevarade som är öppna för besökare. Det är Vike Minnesgård på norra ön och Petesgården i Hablingbo i söder.

Vike Minnesgård hölls öppen kulturarvsdagarna
9 och 10 september 13 – 16
med två guidningsturer varje eftermiddag. Många kom, och gladde sig åt upplevelsen.

Under höstmånaderna har diverse omskötsel skett:
Nytt stängsel satts upp mellan storgård och änge/trädgård
– Kastanjen – det stora vackra vårdträdet på lillgården har beskurits
– Fruktträden i änget har undersökts och beskärning är planerad
– I trädgården har hallonplantor samlats in till ett hallonland, och fler odlingslotter där det växt kungsmynta gjorts i ordning för andra tidstypiska växter, som tål nuvarande klimat.
Vill du vara med och planera för trädgårdens fortsatta utformning, ta kontakt med ylvalj@hotmail.com

Vi har ett stöd från Postkodstiftelsen med syfte att skapa en Vänförening och samla människor till olika aktiviteter. Föreningen ska bildas påskdagen 2023 = 9 april. KOM MED! + FEST lördag 1 juli!

Vill du vara med och hjälpa till är du varmt välkommen. Ring eller mejla Lotta Landerholm, 070 843 44 98, lolanderholm@gmail.com

Vi har nu också sökt bidrag för att restaurera strandboden nere i strandskogen och för att ordna en stig ner dit genom änget med informationsskyltar om växter samt om liv såsom det var här i äldre tid.

Guidning vid gården kan ordnas genom kontakt enligt ovan. Kostnad sommartid 60kr/person. Barn under 16 gratis. Höst+vinter enl.ö.k. Gruppbesök på andra tider efter överenskommelse med Lotta Landerholm.
Vi kommer att se över priser för guidning och fika samt våfflor vid styrelsemöte 11 mars.

Senare i vår 2023 visas planering för årets program här. Vad vi redan vet är ympkurs (slutet av april – början av maj), orkidévandring, lieslagningskurs (20 juni), fest för vänföreningen 1 juli, folkdans, våffeldagar, marknad, etc. Varmt välkomna!
Till ymp- och liekurs anmälan genom Studieförbundet Vuxenskolan. Efter styrelsemötet 11 mars kommer också mer utförligt program för vår, sommar och höst att presenteras här.

Kursen för nya guider vid Vike Minnesgård satte igång 22/1-23 med 13 deltagare, och inför säsongen ser vi fram emot att möta besökare och kunna berätta om gården.

I 2021 års utgåva av Från Gutabygd finns en artikel om Vike minnesgård.
Läs artikeln här.

Välkomna!