HEM

Strandgården Vike ligger som en pärla på Gotlands ostkust med en kultur-, miljö- och personhistoria bevarad sedan 1800-talet. Det är självhushållets tid här vid kusten som kan besökas.

De vackra gamla byggnaderna med en agtakstäckt bulhuslänga i vinkel ger en vacker storgårdsmiljö, den gamla trädgården med flerårhundraårig humle ger dofter, färger och historia. Vid en vandring på ca 1½ km genom tillhörande änget och ner genom strandskogen möter man först de gamla Vike-äppelträden, sedan många örter och orkidéer för att därefter genom den intressanta strandskogen komma fram till strandboden (under restaurering till ursprungligt skick) och fram till havet. Därifrån kan vandringen gå norrut mot Vikes gamla fiskeläge och sedan följa den medeltida vägen tillbaka till Minnesgården.

SOMMAREN 2023      – Se under ”Sommarprogram”

ÖPPET:
Att besöka gården med möjlighet till fika: Torsd – Sönd kl 13 – 18 från 29 juni – 13 aug.
GUIDNING: Samma dagar kl 14.00 samt 16.00. Då är också byggnaderna öppna för guidegruppen.
Pris för Guidning: 80 kr för vuxen och gratis för barn under 18 år.

Pris:
Kaffe med bröd: 25 + 25 = 50 kr
Barndryck med bröd: 15 + 25 = 40 kr

Guidning vid gården kan ordnas året runt liksom gruppbesök efter överenskommelse med
Lotta Landerholm (070 843 44 98 lolanderholm@gmail.com).
I 2021 års utgåva av Från Gutabygd finns en artikel om Vike minnesgård.
Läs artikeln här.