Vänförening

Inbjudan nedan har lagts i postlådor i Boge, Gothem, Bäl, Vallstena, Slite och Ljugarn i höstas. Nu om några månader, den 9 april = påskdagen, är det dags att vi samlas och bildar en förening som stöd för Vike Minnesgård.
Den äger rum på påskdagseftermiddagen i Boge bygdegård.

Sedan, lördagen den 1 juli, har vi fest för det stöd som Vän- Stöd- Intresseföreningen innebär. Alla är välkomna att fira. Vad den ska heta exakt bestäms av dem som bildar föreningen den 9 april.

 

INBJUDAN
Styrelsen för Stiftelsen Vike Minnesgård i Boge har en idé:
 
Bli VikeVän!

Vike Minnesgård finns kvar – oförändrad – från självhushållets tid.

Vikegården är känd sedan 1600-talets uppteckningar. Minnesgården – en av parterna – brukades från 1833 till 1951 som en strandgård med änge, jordbruk, fiske, smedja, snickarbod, några kor, hästar, höns och grisar samt förstås en köksträdgård. Utöver Petesgården i Hablingbo är Vike den enda strandgård på Gotland som finns bevarad och öppen för allmänheten.

1952 bildades en stiftelse med en styrelse som förvaltar gården.
En stiftelse kan inte ha medlemmar men en vänförening kan det. Med en sådan skulle vi bli fler som är delaktiga i vården av detta vackra levande minne av tidigare sätt att leva.
                   Vi arbetar för att bilda en Vike Vänförening!

Byggnader, änge, trädgård behöver omvårdnad och det blir roligare och bättre om vi är fler som hjälps åt. Somliga kanske vill vara just stödjande medlemmar, somliga vill dessutom göra en insats då och då och somliga vill kanske vara mer med i omskötseln under en period.
                                        Alla är välkomna!

                    Kom med – var en del i att värna Vike Minnesgård            
                      och bevara det kulturarv som inte får försvinna!

      Välkommen med din intresseanmälan till Lotta Landerholm (ordf) lolanderholm@gmail.com –                                           Tel: 070 843 44 98
Jag kommer att svara er och därefter ordnar jag tillsammans med flera i styrelsen en träff för oss med mer information om Vike Minnesgård + gofika.

        Vi ses vid Vike hälsar styrelsen för Stiftelsen Vike Minnesgård