HEM

Vike Minnesgård i Boge är en gotländsk strandgård med rötter i 15-1600-talet. Gården har ålderdomliga byggnader och en mycket intressant personhistoria. Nuvarande byggnader är från tidigt 1800-tal.

F.n finns två strandgårdar på Gotland som är öppna för besökare. Det är Petesgården i Hablingbo på södra Gotland och Vike Minnesgård på norra delen.

Vike Minnesgård är öppen för besök torsdag–söndag 13.00-16.00 från mitten av juni till mitten av augusti 2022. Inträdesavgift.
Gruppbesök på andra tider efter överenskommelse med Bertil Ohlsson tel 070 824 56 22

Se här för sommarprogram

I 2021 års utgåva av Från Gutabygd finns en artikel om Vike minnesgård.
Läs artikeln här.

Välkomna!