HEM

OBS! SE UNDER FLIKEN ”VÄNFÖRENING” OM 9 APRIL

Vike Minnesgård i Boge är en genuin gotländsk strandgård med rötter i 15-1600-talet.
Här finns stor- och lillgård, ålderdomliga byggnader, trädgård och änge
samt en mycket intressant personhistoria.
Nuvarande byggnader är från tidigt 1800-tal, men med ladugård från äldre datum
och 300-årig humle.
På Gotland finns två strandgårdar bevarade som är öppna för besökare.
Det är Petesgården i Hablingbo  och Vike Minnesgård här i Boge.

Vid Vike finns den längsta ladugårdsbyggnaden på ön byggd i
bulhusteknik och täckt med agtak.

Nytt år för Vike Minnesgård med nya planer och program:

En kurs för nya guider vid gården började i januari och sker 6 eftermiddagar under våren med 13 deltagare. Planen är att kunna ha öppet mer i sommar, kanske med servering av fika också.

Vi har ett stöd från Postkodstiftelsen med syfte att skapa en Vänföreningen och samla människor till olika aktiviteter. Föreningen ska bildas påskdagen 2023 =
9 april. KOM MED! + FEST lördag 1 juli!

Vi träffas 9/4 kl 14.00 i Boge bygdegård. Anmäl dig gärna för planeringen av fikat till
Lotta Landerholm 070 843 44 98, lolanderholm@gmail.com
Se vidare under fliken ”Vänförening”

Snart presenteras här ett fint sommarprogram, men redan nu kan vi säga att det blir:

Ympkurs vid Vike 29 april, 6 och 13 maj under ledning av äppelexperten Bo Hammar.

  • Fagning i änget blir när vitsipporna blommar  2 maj.

  • Liekurs blir 20 juni då Ängskommitténs ordförande Hjalmar Croneborg

    lär oss att slipa lien och slå med den

  • 1 juli blir det försommarfest. En vänförening har bildats påskdagen 9 april och vi firar med närproducerade hamburgare, musik, quiz, fika och försäljning av plantor från trädgården.

  • I början av juli blir också en vandring i Vike hojgard (änget) för att njuta av och lära oss om orkidéer och andra örter. Anders Lekander, vice ordförande i Ängskommittén leder.

  • Fruktträden i änget har undersökts och beskärning ska ske i slutet av mars.

    – I trädgården har hallonplantor samlats in till ett hallonland, och fler odlingslotter där det växt kungsmynta gjorts i ordning för andra tidstypiska växter, som tål nuvarande klimat.

Vill du vara med och planera för trädgårdens fortsatta utformning, ta kontakt med ylvalj@hotmail.com

I början av februari fick vi besked från Jordbruksverket/EU att vi fått bidrag till att restaurera strandboden nere i strandskogen. I den ska en utställning finnas av foton och berättelser från gamla tiders sjöliv i Tjelderviken. Runt den ska det byggas ett gotlandstun med garngård. Dit ner ska det gå en stig genom änget med informationsskyltar om växter samt om liv såsom det var här i äldre tid.

Guidning vid gården kan ordnas året runt liksom gruppbesök efter överenskommelse med
Lotta Landerholm (se kontaktuppgifter ovan).
Vi kommer att se över priser för guidning och fika samt våfflor under april.

I 2021 års utgåva av Från Gutabygd finns en artikel om Vike minnesgård.
Läs artikeln här.

Välkomna!